Görme Engelliler

Hakkında

 
Kurum Kodu : 752052
Kurum Adı : Zonguldak Ereğli Erdemir Güzel Sanatlar Lisesi
Telefon : 03723182414
Faks : 03723182413
WEB Adresi : http://erdemirguzelsanatlar.meb.k12.tr
Adres : Gülüç Beldesi Kdz.Ereğli Zonguldak

VİZYON
Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda; Bilimsel, sanatsal ve teknolojik ve felsefi esaslara dayanan yeniliklere açık, yaratıcı ve üretken, metotlu çalışan, sürekli olarak gelişen ve yenileşen, sanatı yaşayan ve yapan, sanat eserlerini tanıyan ve yorumlayan, en az bir yabancı dili çok iyi bilen, maddi ve manevi bakımdan donatılmış, özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına etkin olarak hazırlanan, etkili ve yüksek nitelikli, çağdaş, demokratik ve laik bireyler yetiştirmektir.

MİSYON
Öğrencilerimizin; Bireysel yeteneklerini dikkate alarak öğrenmelerini, bilgili, becerili, özgüvenli olmalarını, Çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışları kazanmalarını, Olaylara çok yönlü, nesnel ve tarafsız bakabilmelerini, Sanat eğitimi ile soyut duygu ve düşüncelerini somuta dönüştürebilmelerini ve var olmayan yeni biçimler, yeni ilişkiler ortaya çıkarabilmelerini,Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin bulundukları illerde birer sanat kültürü ve eğitimi merkezleri durumuna gelmelerini, bu alanda çok yönlü hizmetler vermelerini, böylece ilin, yörenin, bölgenin ve ülkenin sanatsal gelişmesine,Çağın değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını,Liderlik özelliklerinin yanı sıra işbirliği ve ekip çalışmalarına yatkın bireyler olmalarını,Sağlamaktır.

BAŞARILAR

İSTATİSTİKLER
Öğretmen Sayısı :
Öğrenci Sayısı :

KURUM BİLGİLERİ
Derslik Sayısı : Atölye-İşlik Sayısı :
Fen Laboratuarı Sayısı : BT(Bilgisayar) Sınıfı Sayısı :
Isınma Şekli : Doğalgaz
Öğretim Şekli : Normal
Ders Başlama ve Bitiş Saati : 09.00 - 16.10
Konferans Salonu
Spor Salonu
Yemekhane
Misafirhane
Kütüphane
Bina Kodu : İnternet Bağlantısı :

LOJMAN BİLGİLERİ
Lojman Sayısı :
Lojman Bilgisi :

YERLEŞİM YERİ BİLGİLERİ
İl ve İlçe Merkezine Uzaklık : Zonguldak/Ereğli merkezine 6 km uzaklıkta
Ulaşım : Şehiriçi otobüs hattı ile
Yerleşim Yeri Bilgisi : Gülüç